Privacy- en Cookie beleid | dekinderdietist.com

Versie 1.0 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 mei 2021.

Ik ben er van bewust dat je vertrouwen stelt in mijn dienstverlening. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik weten welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring kan verbeteren. Zo snap je precies hoe ik werk. Belangrijk om te beseffen. Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je er mee akkoord dat ik je gegevens gebruik overeenkomstig dit Privacy- en Cookie beleid.

Ben je het niet helemaal eens met wat je leest? Wil je je gegevens inzien en aanpassen? Of wil je anders iets aan mij kwijt? Mail mij gerust.

Over mij

 • Bedrijfsnaam: DeKinderdieëtist Daphne
 • Website: www.dekinderdietist.com
 • KVK: 81582706
 • BTW: NL003580733B77
 • E-mailadres: daphne@dekinderdietist.com
 • Daphne Zaalberg is de Functionaris Gegevensbescherming van dekinderdietist.com
 • Je kunt Daphne bereiken via daphne@dekinderdietist.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

DeKinderdiëtist Daphne verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf uitdrukkelijk en vrijwillig aan mij verstrekt. Op de volgende manieren geef je persoonsgegevens bij DeKinderdiëtist Daphne af:

 • Bij aanmelding voor (online)coaching, 
 • Bij aanschaf van een dienst of product,  gratis of tegen betaling
 • Bij aanmelding voor de mailinglijst
 • Bij downloaden van een of meer gratis producten zoals E-boek, checklist
 • Bij informatie aanvraag via een contactformulier of door direct te mailen

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • E-mailadres
 • Profielfoto
 • Profielnaam en overige profielinformatie
 • Reviews
 • Comments onder artikelen op website
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel in mijn online platform aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Relevante medische gegevens en onderzoeksgegevens m.b.t. het verloop van de hulpverlening

 

Doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

 • Het leveren van je dienstverlening;
 • Het afsluiten van een abonnement;
 • Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier;
 • Het registreren voor een nieuwsbrief;
 • Het versturen van promotiematerialen;
 • Het aanmaken van een account;
 • Het bijhouden van statistieken over bezoekers van de website;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst;
 • Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst;
 • Profilering.
 • Om de hulpverlening te optimaliseren

 

Medische en onderzoeksgegevens in de administratie van DeKinderdiëtist Daphne

 • Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Ook gegevens die direct en indirect iets over iemand zeggen. Denk daarbij aan: informatie over medische klachten en andere denkbare persoonlijke gegevens.
 • Ten behoeve van de bescherming van je persoonsgegevens heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.  
 • Je persoonsgegevens m.b.t. de hulpverlening worden opgeslagen in een online beveiligd dieetbehandelingsdossier EvryDieëtist wat afgeschermd is met een wachtwoord en 2-staps verificatie.
 • Je dossier kent een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
 • Je hebt recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad en dit past binnen “goed hulpverlenerschap”).

 

Beroepsgeheim

 • De diëtist valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken.

 

Grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verzamelen

De AVG kent 6 grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verzameld. De volgende twee grondslagen zijn van toepassing binnen DeKinderdiëtist Daphne:

 • Noodzaak voor uitvoering overeenkomst
 • Toestemming

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DeKinderdiëtist Daphne bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor een overeenkomst is dat 7 jaar. Dit staat vast door de belastingdienst en kunnen wij ook niets aan veranderen. Wanneer je je hebt ingeschreven voor een gratis product, masterclass of mailinglijst (nieuwsbrief) kun je je op ieder moment uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onder iedere mail.

Enkele keren per jaar wordt onze database opgeschoond. Wanneer jij je hebt uitgeschreven wordt je volledig uit onze database verwijderd. Daarnaast is het op ieder moment mogelijk om met mij contact op te nemen om handmatige verwijdering aan te vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Op onze website, in de nieuwsbrieven en in de trainingen kun je links aantreffen naar websites van derden. Uiteraard zijn deze websites met zorg geselecteerd maar het is goed om te weten dat DeKinderdiëtist Daphne niet verantwoordelijk is voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat we persoonsgegevens met derde partijen delen ten behoeve van een goede businessvoering. Denk aan hostingpartij, boekhouder, virtuele assistenten, E-mail service provider. Met al deze partijen hebben we overeenkomsten afgesloten dat ze jouw gegevens niet voor hun eigen doeleinden mogen verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 • DeKinderdiëtist Daphne gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DeKinderdiëtist Daphne gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
 • Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze verschillende soorten cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 • Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 • Een handleiding om cookies te verwijderen vind je hier: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DeKinderdiëtist Daphne en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar daphne@dekinderdietist.com
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Klachtenregeling

 • DeKinderdiëtist Daphne wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • Uiteraard heeft het mijn voorkeur dat je eerst contact opneemt met mij, in het geval je het gevoel hebt dat we niet goed met je gegevens omgaan, zodat we samen tot een mogelijke oplossing kunnen komen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DeKinderdiëtist Daphne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via DeKinderdiëtist Daphne

Vragen + Wijzigingen

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of andere onderwerpen uit dit privacy- en cookiebeleid, neem dan contact op met mij via daphne@dekinderdietist.com.

DeKinderdiëtist Daphne behoudt zich het recht voor om dit Privacy- en Cookie beleid te wijzigen.